[Sinn Fein]

13ú Nollaig 2002


Easpa toil polaitiúil ón rialtas i leith cearta Bhunreachtúla Gaeilgeoirí - Ó Snodaigh

Tá curtha i leith an rialtas ag Aengus Ó Snodaigh úrlabhraí Chultúr, Gaeilge agus Gaeltachta Shinn Fein go bhfuil easpa toil pholaitiúl ag an rialtas chun ceartaí Bhunreachtúla Gaeilgeoirí a chosaint, tar éis dóibh diúltú glacadh le leasú ó Shinn Fein ar An Bille um Dlí Reachtúil (Athráiteas), 2000, a shroich Staid Tuairisc agus Staid Deiridh inniu. Bhí anbhá i measc an rialtas nuair a glaoadh vóta tar éis 3in agus theip ar an leasú i vóta congarach, 37 go dtí 10, le Teachtaí Fhine Gael ag staonadh agus Teachtaí Páirtí an Lucht Oibre á chur féin as láthair.

Dúirt Aengus Ó Snodaigh ina dhiaidh:

Dhéan mé leasú simplí, ach tábhachtach, a bhí ar iarraidh léiriú a thabhairt agus cosaint a dhéanamh ar chearta Gaeilgeoirí bheith in ann theacht ar reachtaíocht ina dteanga féin. Séard a bhí i gceist leis an leasú ná go mbeadh athráithisí reachtaíocht ar fáil san dá teanga oifigiúla go comhuaineach, ag coiméad leis na ráthaíochtaí Bhunreachta. Faoi láthair ní féidir le Gaeilgeóirí theacht ar an reachtaíocht ar fad as Gaeilge, toisc go bhfuil riaráiste ann maidir le aistriúchán agus toisc go bhfuil alán den reachtaíocht le fáil i mBéarla amháin. Tá sé seo neamhbhunreachtúl agus leatromach, agus dhéan an Cúirt Uachtarach cáineadh air an drochstaid seo, sa cás Ó Beoláin v. Fahy. 

Molaim an obair chrua atá á dhéanamh ag aistritheoirí an Oireachtas agus aithníonn mé go bhfuil céimeanna chun tosaigh déanta, ach sin ráite, aontaím go bhfuil gá le breis achmhainní chun an riaráiste an aistriúchán a ghlanadh. Chomh maith le seo is gá deireadh a chuir leis an gnás reachtaíocht nua a foilsiú i dteanga amháin agus go mbeidh chuile athráitis de reachtaíocht ar fáil san dhá theanga oifigiúl go comhuaineach.

Go stairiúl tá diúltú déanta ag an Stáit ar chearta Ghaeilgeoirí agus tá siad á dhiúltiú go fóill. Aon uair a ardaíonn muid an cheist seo, deirtear linn go bhfuil muid ceart go teicniúl ach nach féidir ceart Bhunreachtúil Ghaeilgeoirí a chomhlíonadh toisc go mbeadh iomarca costas i gceist leis. Níl mé sásta glacadh leis sin. Ní féidir giall a dhéanamh de ceartaí Bunreachtúil. Má tá an toil poilaitiúl ann, beidh an bealach ann. Ach, tá an toil polaitiúl in easnamh ón rialtas seo agus óna rialtais roimhe, ar laghad ó 1980 i leith. Más féidir leis an rialtas seo príoracht a thabhairt agus cosaint a thabhairt don flúirse ollmhór maoiniú a dhéanann siad ar rásaíocht na gCapaill agus na gCon, d fheadfaidh siad theacht ar an t-airgead chun ceartaí Gaeilgeoirí a chosaint.

Sa deireadh thiar níl fáth ar bith gur dhiúltaigh an rialtas glacadh leis an leasú. Tá sé scanallach gur dhéan teachtaí Fhine Gael agus Páirtí an Lucht Oibre staonadh ó vóta a chaitheamh ar an leasú, de réir cosúlachta ar fáth suarach pholaitiúl.


Sinn Fein Press Office, 44 Parnell Square, Dublin 1
Tel: +353-1-8726100 and +353-1-8726839   ·   Fax +353-1-8733074
E-mail: sinnfein@irlnet.com   ·   Website: http://www.sinnfein.org


Sinn Fein   ·   Sinn Fein Documents