[Sinn Fein]

30th March 2003


Sinn Fein Ard Fheis 2003

Pearse Doherty, Comhairle Ceantair Tír Chonaill, ag labhairt I bhfábhar rún 54 ar an teanga Gaeilge

Ceann de na rudai is tabhachtai ata bainte amach ag lucht tacaiochta ar taenga duchais o crith dheighilt na tire seo, na an fas, ar aiseanna oideachas gaeilge le fiche blain anuas

Ce go raibh rialtas indiadh rialtos, faoi churam FF agug FG ag cur polasaithe I bhfeidhm, polasaithe a chuirfeadh deireadh leis an ghaeilge. D'usaid na daoine, a raibh a gcroi sa teanga, a samhlaiocht, a nduthracht, agus go minic a gceanndanacht, le cinnte a dheanamh nach n-eireodh leis an rialtos an teanga a mhuchadh go h-iomlan, dainneoin na bpolasaithe seo

And at this Ard Fheis today I ask each of you to join me in commending those people, many of them members of this party, who have invested their time, energies and often personal finances in ensuring the ongoing development of Irish Language schools in the face of, at best inaction, and often down right hostility from Fianna Fáil and Fine Gael governments.

Ma eiriónn linn ar gcuspoirí maidir le athhbhoechán na gaeilge a bhaint amach. Is iad na Gaelscoileanna a glacfaidh an pairt lárnach. Nil rud ar bith níos sásúil, nó a bheith ag eisteact le páistí ag labhairt a dteanga dhúcháis le bród. Mar ní thuigean paistí go bhfuil daoine ann a dhiúltaíonn an tacaíocht is gá a thabhairt da n-oideachas agus da dteanga .

Ma atá ráite ag daoine eile cheana féin, is mór an naire do rialtas an lae inniú agus san am ata thart, staid ar scoileanna o bhun go barr na tire. Tá cruthú de seo má tá crúthú

de dhith, le feiceáil go soiléir sna coinníoleacha scainneallach ina gcaithfidh páistí I scoileanna Gaeilge a gcuid oideachas a fháil lá I ndiaidh lá. Chonaic mé fein I nDún na nGall, agus tá a fhios agam go bhfuil se mar a gceanna ar fud na tire. Sean foirgnimh nach bhfóireann do dhaoine níos mó a n-usáid mar leithsceal de sheomraí ranga. I ngort a Choirce agus I Loch an Iúir, tá ar phaistí, cosuil le páistí I ngach condae eile ar fud na tire, Foghlaim, Súgradh, agus forbairt, I seomraí nach feidir ach bothaín a thabhairt orthu.

That children have been schooled in such conditions and that Fianna Fáil and the PDs have allowed this position to continue, and even deteriorate while the country experienced what was a described as an economic boom must be a source of shame to each and every elected representative of those two party's.

A chairde iaraim oraibh tacaiocht a thaibhairt do run 54. Ach ag leanstan ar aghaidh ó sinn molaim go leanfaidh Sinn Fein ag tabhairt tacaíocht do Fhobairt Na nGaelscoileanna ar fud na hÉireann. Is muidinne an t-aon phairti ata abalta agus a dheanfaidh cinnte túsaite I bpolasaí Oideachas a thabhairt do na scoileanna Gaeilge.

Ta se taispeanta again cheana féin go bhfuil muid I ndairíre faoi seo, ón obair atá deanta ag Mairtín Mac Aonghusa mar aire Oideachas sna 6 condae.

Caithfear na gaelscoileann ata ann anois, a chaomhnú agus a chothú.

Caithfear polasái nios cairdiúl a chur I bhfeidhm chun tacú le gaelscoileann úra a bhunú agus caithfidh an polasaí seo, diriu ar cheantair tuaithe chomh maith le bailte agus cathracha.

A chairde iarraim oraibh bhur dtacaiocht a thabhairt do ar dteanga agus oideachas ar bpaistí.

Mollaim run 54 don Ard Fheis seo.

Go raibh maith agaibh.


Sinn Fein Press Office, 44 Parnell Square, Dublin 1
Tel: +353-1-8726100 and +353-1-8726839   ·   Fax +353-1-8733074
E-mail: sfpress@eircom.net   ·   Website: http://www.sinnfein.org


Sinn Fein   ·   Sinn Fein Documents